Special Invitees

: मा. देवेंद्र फडणवीस

: प्रदेशाध्यक्ष भाजपा

: त्रिकोणी पार्क बगीच्या जवळ, धरमपेठ, नागपूर

: 9373107881

: 0712 - 2533446

: मा. गिरीष व्यास

: प्रदेश प्रवक्ता भाजपा

: बच्छराज व्यास चौक, बडकस चौक, महाल, नागपूर

: 9373222215

: मा. अशोकराव मानकर

: माजी आमदार व प्रदेश कार्य.

: १९६, मेडीकल कॉलेज चौक, स्टेट बँक जवळ, नागपूर

: 9823013973

: 0712 - 2744226 / 2744336

: मा. अशोकराव धोटे

: प्रदेश कार्य. सदस्य

: १६, गाडगेबाबा सोसायटी, मानकापूर, नागपूर

: 9422114039

: 0712 - 2583736

: मा. उपेन्द्र कोठेकर

: विदर्भ संघटनमंत्री

: १७, आनंद नगर, अत्रे ले आउट, नागपूर

: 9422109580

: 0712 - 2322377

: चंद्रशेखर बावनकुळे

: प्रदेश सचिव महा. भाजपा

: नवीन वसाहत कोराडी ता. कामठी, जि. नागपूर

: 9860605555

: 07109 - 262542 / 264300

: मा. जमालभाई सिद्दिकी

: प्रदेश सचिव महा. भाजपा

: न्यु सुभेदार ले आउट, नागपूर

: 9422104722

: आ. सुधीर पारवे

: आमदार

: वार्ड क्र. ४, भिवापूर, ता. भिवापूर, जि. नागपूर

: 9422829164

: 07106 - 235542 / 251244

: आ. विजयराव घोडमारे

: आमदार

: ४१, मेहेर कॉलोनी, पंचदीप नगर, वर्धा रोड, नागपूर

: 9921018777

: 0712 - 2794212

: मा. रमेशराव मानकर

: प्रदेश अधक्ष्य जि.प. सेल

: 82, सुयोगनगर, बालाजी सभागृहाजवळ , नागपूर

: 9922438170

: 0712 - 2286692

: मा. अरुण सिंग

: प्रदेश सदस्य उत्तर भा.

: मू. पोस्ट. दहेगाव(रं), ता. सावनेर जि. नागपूर

: 9373104091

: मा. दिलीपराव जाधव

: प्रदेश प्रभारी उद्योजक

: एस/११, पाण्याच्या टाकीजवळ, लक्ष्मीनगर, नागपूर

: 9823132858

: 0712- 22237160 / 2237160

: डॉ. सौ. प्रेरणाताई बारोकर

: प्रदेश महिला

: मेन रोड काटोल, ता. काटोल, जि. नागपूर

: 9822626976

: मा. रेखाताई मसराम

: प्रदेश आदिवासी

: गोंडवाना नगर, बेलतरोडी रोड, मनीष नगर, नागपूर

: 9970453395

: 0712 - 2290219

: मा. संध्याताई गोतमारे

: अध्यक्षा जि. प. नागपूर

: जयातळा रोड, नागपूर

: 7387300031

: मा. बळवंतराव ढोबळे

: माजी आमदार

: नटराज सिनेमा जवळ, नवाबपुरा, नागपूर

:

: 0712 - 2761885 / 2764077

: मा. संभाजीराव खळतकर

: माजी अध्यक्ष

: 9, दत्तात्रय नगर चौक, नागपूर

: 9225234112

: मा. आनंदराव राऊत

: प्रदेश कार्य. सदस्य

: राहाटे ले आउट, उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर

: 9422112085

: 07116 - 242728

: डॉ. प्रतिभाताई मांडवकर

: प्रदेश कार्य. सदस्य

: उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर

: 9371972273

: मा. सुमनताई बावनकुळे

: माजी जि.प. अध्यक्ष

: कोदामेंढी, ता. मौदा, जि. नागपूर

: 9270019888

: 07115 - 690560

: मा. अविनाश खळतकर

: प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा

: चक्रधर नगर, नागपूर

: 9881725956

: मा. बाळासाहेब देसाई

: निमंत्रीत

: जुना सुभेदार ले आउट, नागपूर

: 9422821150

: 0712 - 2744043

: मा. दादाराव मंगळे

: निमंत्रीत

: छिंदवाडा रोड, सावनेर, ता. सावनेर, जि. नागपूर

: 9373112496

: 07113 - 232671 / 232328

: मा. रमेशजी कोरडे

: निमंत्रीत

: नरखेड, ता. नरखेड, जि. नागपूर

: 9421936555

: मा. चंद्रशेखर तितरमारे

: निमंत्रीत

: मु. शिकारपूर पो. वेलतूर ता. कुही, जि. नागपूर

: 9823133480

: मा. रमजान अन्सारी

: निमंत्रीत

: हत्तीखाना, मास्जीद्जवळ, काटोल

: 9370010945

: 07112 - 224078

: मा. जीजाताई आसोले

: निमंत्रीत

: पारशिवनी

: 9881922636

: मा. ईस्माईलभाई बरुदवाले

: निमंत्रीत

: मोवाड, ता. नरखेड, जि, नागपूर

: 9226963728

: मा. सुमनताई राऊत

: सभापती

: मु. कोदेगाव, पो. वाकोडी, ता. सावनेर

: 9823525149

: मा. संघमित्राताई तांबे

: सभापती

: कामठी जि. नागपूर

: 9561646339

: मा. मायाताई दुरुगकर

: उपसभापती

: नरखेड, ता. नरखेड, जि. नागपूर

: 9503202233

: मा. विमलताई साबळे

: उपसभापती

: कामठी जि. नागपूर

: 9373882229

: मा. गोविंदराव ईटनकर

: उपसभापती

: उमरेड, जि, नागपूर

: 9764912875

: मा. केशव ब्रम्हे

: उपसभापती

: भिवापूर

: 9823607141

: मा. शिवशंकर पिल्ले

: निमंत्रीत

: नागपूर

: 9689859717