Mandal President

: इमेश्वर यावलकर

: मंडळ अधक्ष्य, कळमेश्वर

: मु. पो. मोहपा, ता. कळमेश्वर

: 9823861298

: ज्ञानेश्वर गुडघे

: मंडळ अधक्ष्य, सावनेर

: मु.पो. ईसापूर, पाटणसावंगी, ता. सावनेर

: 9822934155

: विजयराव देशमुख

: मंडळ अधक्ष्य, खापा

: मु. पो. बडेगाव, ता. सावनेर

: 9881217591

: सुभाष जयस्वाल

: मंडळ अधक्ष्य, काटोल ग्रामिण

: मु. धंतोली वार्ड, काटोल

: 8806570339

: अ‍ॅड. दीपक केने

: मंडळ अधक्ष्य, काटोल शहर

: सरस्वती नगर, काटोल

: 9822203721

: दिलीप चव्हाण

: मंडळ अधक्ष्य, नरखेड

: मु. पो. लोहारीसावांगा, ता. नरखेड

: 9422108593

: प्रभाकर महाल्ले

: मंडळ अधक्ष्य, भिवापूर

: मु. उखळी, पो. मालेवाडा, ता. भिवापूर

: 8975012091

: डॉ. मुकेश मुद्गल

: मंडळ अधक्ष्य, उमरेड शहर

: कावारापेठ, उमरेड

: 9850332398

: वसंतराव पंधरे

: मंडळ अधक्ष्य, उमरेड ग्रामिण

: मु. उंदरी, पो. सूरगाव, ता. उमरेड

: 9881512472

: भागेश्वर फेंडर

: मंडळ अधक्ष्य, कुही

: मु. पो. मांढळ, ता. कुही

: 9422122309

: मनीष वाजपेयी

: मंडळ अधक्ष्य, कामठी शहर

: मु. पो. जयस्तंभ चौक, कामठी

: 9822715271

: रमेशजी चिकटे

: मंडळ अधक्ष्य, कामठी ग्रामिण

: मु. तारोडी, पो. तेमसना, ता. कामठी

: 9823073033

: रुपराव शिंगणे

: मंडळ अधक्ष्य, नागपूर ग्रामिण

: मु. पो. पेवठा, ता. जि. नागपूर

: 9960014364

: चिंतामणजी सारवे

: मंडळ अधक्ष्य, मौदा

: मु. आजंनगाव, पो. बाबदेव, ता. मौदा

: 7875109517

: आनंदबाबु कदम

: मंडळ अधक्ष्य, वाडी

: १९, विकास नगर, खाडगाव रोड, वाडी

: 9860208737

: जागेश्वर बिसेन

: मंडळ अधक्ष्य, डिगडोह

: ३८, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, डिगडोह

: 9371945612

: विठ्ठलराव कोहाड

: मंडळ अधक्ष्य, हिंगणा

: वार्ड. क्र. १, रायपुर, हिंगणा

: 9822706168

: ज्ञानेश्वर ढोक

: मंडळ अधक्ष्य, रामटेक ग्रामिण

: रामटेक रोड, शिक्षक कॉलोनि, मनसर

: 9960720097

: अशोकराव कुथे

: मंडळ अधक्ष्य, पारशिवनी

: पु. पो. पारशिवनी

: 9850362514