District Office Bearer

: डॉ. राजीव पोतदार

: अधक्ष्य

: पोतदार हॉस्पिटल, काटोल रोड, कळमेश्वर

: 9822104900

: 07118 - 271490, 271888

: अरविंद गजभिये

: महामंत्री

: 284, लक्ष्मीनगर, नागपूर - 22

: 9822229591

: 0712 - 2244313

: प्रेम झाडे

: महामंत्री

: प्लॉट नं. टी-12, साई रेसीडेंसी, अमरावती रोड, वाडी

: 9823388200

: 0712 - 2244313

: प्रा. श्रीकांत पांडे

: महामंत्री (संघटन)

: भांडारकर ले-आउट, उमरेड

: 9423102455

: 07116 - 242869

: आस्तिक सहारे

: उपाध्यक्ष

: हनुमान मंदिराजवळ, कुही, त-कुही, जि-नागपूर

: 9226843777

: 07100 - 222544

: सोनबाजी मुसळे

: उपाध्यक्ष

: 52/सी त्रिमूर्ती नगर बगीच्या जवळ, नागपूर

: 9822698935

: 0712 - 2227812

: टेकचंद सावरकर

: उपाध्यक्ष

: धानला पो. धानला

: 9422122117

: 07115 - 236155

: अ‍ॅड. प्रकाश टेकाडे

: उपाध्यक्ष

: अष्टविनायक पराडाईसड / महेंद्र शो रूम जवळ, छिंदवाडा रोड

: 9822577977

: आकाश वानखेडे

: उपाध्यक्ष

: बुटीबोरी पो. बुटीबोरी

: 9822225960

: किशोर मुसळे

: उपाध्यक्ष

: भेंडाळा पो. वाकी

: 9370297181

: प्रकाश वांढे

: उपाध्यक्ष

: गडकरी वाड्याच्या बाजुला, महाल, नागपूर

: 8888324403

: उकेश चव्हाण

: उपाध्यक्ष

: ३६, भाऊसाहेब सुर्वे नगर, नागपूर

: 07105 - 692341

: 9423407739

: संजय टेकाडे

: उपाध्यक्ष

: ७२, बाबा फरीद नगर, झिंगाबाई टाकळी, कोराडी रोड, नागपूर

: 9422811518

: धनराज फुसे

: उपाध्यक्ष

: ८२, साकेत नागरी, बेलतरोडी रोड, नागपूर

: 9922976675

: अनिल निदान

: उपाध्यक्ष

: आसोली पो. दिघोरी

: 9881554074

: उदयभान लक्ष्मणसिंह

: उपाध्यक्ष

: लोकमान्य नगर प्लॉट न. ७० डीगडोह

: 9923676758

: मनीराम रेवतकर

: उपाध्यक्ष

: वा. क्र. १४, नरखेड

: 9226725632

: 07105 - 2680532

: डॉ. प्रतिभाताई मांडवकर

: उपाध्यक्ष

: आनंदनगर, अत्रे ले-आउट, नागपूर

: 9371972273

: 0712 - 6506297

: सौ. मायाताई पाटील

: उपाध्यक्ष

: ब्राम्हणी रेल्वे पो. ब्राम्हणी

: 9765972640

: सौ. अनिताताई यादव

: उपाध्यक्ष

: यादव नगर, कामठी

: 9960206924

: संतोषजी अग्रवाल

: उपाध्यक्ष

: लाल ओळी, कामठी

: 9423064629

: डॉ. संदीप कश्यप

: उपाध्यक्ष

: कश्यप हाउस, कळमना रोड, कामठी

: 07109 - 288739

: 9326634501

: नामदेवराव राउत

: उपाध्यक्ष

: पाहमी पो. चिंचाळा

: 0716 - 251179

: 9158972877

: सुधीर अपाले

: उपाध्यक्ष

: रनाळा पो. कामठी

: 9373677992

: संजय मुलमूले

: उपाध्यक्ष

: अंबाला तलाव जवळ, रामटेक, पो. रामटेक

: 07114 - 242170

: 9423634275

: दिलीपजी जाधव

: कोषाध्यक्ष

: शांतीकुंज, पाण्याच्या टाकीजवळ, लक्ष्मीनगर, नागपूर

: 9823132858

: 0712 - 22237160

: प्रा. श्रीकांत देशपांडे

: संघठनमंत्री

: भाजपा संघठनमंत्री ४०१, फूलोर अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, नागपूर

: 9422145728

: 0712 - 2240312

: किशोर रेवतकर

: सह - संघटनमंत्री

: सतनाम लेआऊट, संत्रा मार्केट जवळ, काटोल

: 9423680169

: 07112 - 222958

: नरेश मोटघरे

: मंत्री

: झुल्लर पो. वडोदा, ता. मौदा

: 9371973036

: अरुणराव गिरडकर

: मंत्री

: डेकाटे चौक, बुधवारी पेठ, उमरेड

: 9822725537

: प्रवीण शर्मा

: मंत्री

: बुटीबोरी पो. बुटीबोरी

: 9423050970

: 07103 - 262170

: आतिष उमरे

: मंत्री

: उमरी पो. एम.आ.डी.सी. ता. हिंगणा

: 9371003119

: 07103 - 265031

: प्रमोद गमे

: मंत्री

: येरला पो. फेटरीता. वाडी

: 9923682322

: रुपचंद कडू

: मंत्री

: उदासा पो. उदासा ता. उमरेड

: 9881131911

: भास्करराव येंगळे

: मंत्री

: चिखालापर पो. महालगाव ता. भिवापूर

: 9421806593

: 07106 - 237070

: प्रदीप कोटगुले

: मंत्री

: डीगडोह पो. एम.आ.डी.सी. ता. हिंगणा

: 8007144414

: श्रीकांत शेंदरे

: मंत्री

: दुर्गा चौक, कामठी

: 9372552591

: ज्ञानेश्वरराव हुसकुले

: मंत्री

: टाकळघाट, पो. टाकळघाट, ता. हिंगणा

: 8805454304

: मुरलीधर रोकडे

: मंत्री

: डोरली भिंगारे ता. काटोल

: 9850866307

: सौ. शुभांगीताई गायधने

: मंत्री

: खरबी पो. खरबी, ता. नागपूर ग्रा.

: 9049135135

: सौ. छायाताई ढोले

: मंत्री

: वलनी पो. वलनी, ता. सावनेर

: 9922336149

: सौ. राजुताई भोले

: मंत्री

: ३४७, गजानन सोसायटी , दत्तवाडी

: 9011571169

: रमेश चिंतामण गणोरकर

: मंत्री

: न्यु पांजरा, कोराडी, ता. कामठी

: 9423681152

: अशोकराव तांदुळकर

: मंत्री

: वलनी पो. वलनी, ता. सावनेर

: 9011404033

: भुजंग मोजनकर

: मंत्री

: सोनेगाव पो. कोहळी, ता. कळमेश्वर

: 9823442763

: अजय वाटकर

: मंत्री

: गोंडखैरी ता. कळमेश्वर

: 9423603170

: विजय पाटील

: मंत्री

: पोलीस लाईन, कामठी

: 9373042301

: शिवचरण शंभरकर

: मंत्री

: पेट्रोल पुं[पंप जवळ, मिलगाव पो. खैरी, ता. कामठी

: 9326665551

: 0712 - 2643053

: देवेंद्र बोरीकर

: मंत्री

: चरडे ले आउट वाडी, पो. वाडी

: 9822238818

: दिलीप देशमुख

: मंत्री

: रामटेक

: 9975034935

: विकास तोतडे

: प्रसिद्धी प्रमुख

: ४५०, हनुमान नगर, नागपूर

: 9823063374

: श्रवण वतेकर

: सह - प्रसिद्धी प्रमुख

: सुरेश नगर, कन्हान

: 9326151338

: अरुण कुलकर्णी

: निवडणुक व प्रशासकीय कामकाज

: परमानंद ले आउट, मेन रोड, कोराडी

: 9226194767

: आनंदराव ठवरे

: कार्यालय मंत्री

: 1557 महर्षी दयानंद नगर, बिनाकी ले आउट, नागपूर

: 9881921748

: 0712 - 2643053