वादळी पाऊस व गारपीट ग्रस्त पिकांची डॉ.आशिष देशमुख यांनी केली पाहणी

काटोल व नरखेड तालुक्यातील वादळी वारा व गारपीटमुळे नुकसान झालेल्या गहु, चना, वटाना, सह आंबिया बहाराचे संत्रा फुल, मोसंबी फुल व पनेरीच्या कलमांचे दि. २८ आणि २९ फेब्रुवारी ला झालेल्या वादळी वारा व गारांनी प्रचंड नुकसान झाले यामध्ये डोरली, चारगाव, सोनखांब, कोहळा, हातला, ढवळापुर, पारडी (गोतमारे) रिधोरा, सावळी, मासोद आदी सह नरखेड तालुक्यातील मोहगाव भदाडे, पिपळा केवलराम, आग्रा, शेमडा, पिपळा (खु) इ. गावांना वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसला असून हाती…

Read More